Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • CELE I ZADANIA

Treść strony

Cele i Zadania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

I. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

 

II. Zadania Zakładu realizowane są w formie:

1) lecznictwa ambulatoryjnego;

2) lecznictwa stacjonarnego;

3) ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej;

4) rehabilitacji leczniczej;

5) diagnostyki medycznej;

6) Zakład uczestniczy w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;

7) Zakład wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego;

8) Zakład może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym we wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

9) Na terenie Zakładu może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu choroby;

10) Na terenie Zakładu nie mogą być prowadzone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;

11) W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi oraz stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-01-13 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1473
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-13 10:00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz

NIP: 834-14-56-538

Regon: 750079660

Konto bankowe: 74 1240 1819 1111 0000 1088 7132

Organ założycielski: Powiat Łowicki

Rodzaj świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wpis do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000005119

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 31857

Osoba reprezentująca: Dyrektor Szpitala - Urszula Kapusta-Tymoshchuk

Dane kontaktowe

Telefon: (46) 837 56 11,12,13

Fax: (46) 837 59 91

E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

Godziny pracy

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00

Przyjęcia interesantów przez Dyrektora ZOZ Łowicz

Urszula Kapusta-Tymoshchuk:

czwartek w godz. od 12:00 do 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 39245
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-18 11:00

Stopka strony