Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.zoz.pol.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Banery

  • Epuap - Elektroniczna skrzynka podawcza

Przejdź do: www.zoz.pol.pl

Treść strony

Forma prawna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Łowicki.

Zakład posiada osobowość prawną.

Siedzibą Zakładu jest miasto Łowicz.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.


 

Obwieszczenie Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Uchwała XVIII/138/2019 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 19 grudnia 2019

Uchwała XVII/198/2020 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3672
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-18 07:55:28